Županijske ceste zagrebačke županije d.o.o.

Županijske ceste Zagrebačke županije d.o.o., Društvo za održavanje i zaštitu cesta, građevinarstvo i projektiranje" d.o.o. sa sjedištem u Goričici, Donja Zelina, Zagrebačka cesta 44/a nastalo je temeljem Zakona o javnim cestama (N.N.br. 100/96), a pravni je sljednik "Poduzeća za ceste Zagreb" koje je osnovano 1962. godine. Pod imenom "Radna organizacija za održavanje, rekonstrukciju i izgradnju cesta" društvo je djelovalo do 1990.g. U periodu od 1991.g. do 1997. g. društvo se nalazilo u sastavu Javnog poduzeća "Hrvatske ceste".
Pod današnjim imenom Društvo je započelo s poslovanjem 1. veljače 1997. godine, a u 100 postotnom je vlasništvu Zagrebačke županije. Registrirano je pri Trgovačkom sudu u Zagrebu. Temeljni kapital društva iznosi 23.348.000,00 kn i uplaćen je u cjelosti. MBS: 080190647, MB: 01334336, OIB: 86962125052, PDV ID. br: HR 86962125052, žiro račun: IBAN HR52 23400091100147103 kod Privredne banke Zagreb d.d. Zagreb, Franje Račkoga 6. Predsjednik nadzornog odbora društva je: Mr. Mirjana Oštrec Bosak, a Direktor društva je: Jurica Krleža dipl.ing. Društvo je izradilo i usvojilo Akcijski plan za provedbu antikorupcijskog programa. Tablicu donacije i sponzorstva, pomoći i sponzorstva možemo vidjeti u privitku: Nadalje, u skladu sa Pravilima poslovnog ponašanja imenovalo Povjerenika za etiku i Osobu za nepravilnosti.
Osnovna djelatnost Društva obavljanje je ljetnog i zimskog održavanja državnih, županijskih i lokalnih cesta na području Zagrebačke, Krapinsko-zagorske i dijelom Sisačko-moslavačke županije. Održavanje se provodi preko terenskih operativnih jedinica (nadcestarija i cestarija) koje su raspoređene po teritorijalnom principu

Terenske operativne jedinice

Županijske ceste Zagrebačke županije d.o.o.preko svojih terenskih operativnih jedinica redovno održava 2650 km državnih, županijskih i lokalnih cesta. Operativne jedinice (prema području koje održavaju) su:

 • 1. Nadcestarija Krapina
 • 2. Nadcestarija Zabok
 • 3. Nadcestarija Zaprešić
 • 4. Nadcestarija Samobor
 • 5. Nadcestarija Zagreb
 • 6. Nadcestarija Vrbovec
 • 7. Nadcestarija Kutina
 • Radovima koordiniraju stručne službe u upravi Društva. Službe u Upravi Društva provode pripreme u dijelu ugovaranja radova, nabave materijala, sredstava rada, ugovaranja dodatnih kapaciteta mehanizacije te prate i analiziraju realizaciju radova na terenu. Koordiniraju rad između terenskih operativnih jedinica. Djelatnici zaposleni u stručnim službama u upravi Društva imaju najmanje srednju, odnosno višu stručnu spremu, a zastupljeni su svi profili zanimanja (promet, građevinarstvo, strojarstvo i dr).
  Sve službe i terenske operativne jedinice međusobno su povezane modernim sredstvima komuniciranja te se na taj način brže pristupa otklanjanju nedostataka na javnim cestama. Terenske operativne jedinice u svom radu surađuju sa susjednim operativnim jedinicama radi eventualnog popunjavanja kapaciteta. Sve nadcestarije opremljene su vozilima i mehanizacijom koja je dostatna za kvalitetno obavljanje redovnog održavanja cesta. Za otklanjanje eventualnih kvarova na vozilima, strojevima i opremi zadužena je Centralna mehanička radiona u Goričici.
  Poslovima građenja te izvanrednog održavanja prometnica bavi se operativna jedinica Građenje . Također, tvrtka je opremljena strojevima za izradu horizontalne signalizacije koje i obavlja preko Signalizacija . Za proizvodnju svih vrsta asfalta zadužena je naša: Asfaltna baza u Vrbovcu. Društvo je opremljeno vozilima, sredstvima i djelatnicima koji obavljaju poslove nadzora nad stanjem i prohodnosti javnih cesta - tzv. Ophodarska služba. Ophodari su stacionirani u nadcestarijama Krapina, Zabok, Samobor, Zagreb, Vrbovec i Kutina. Podaci prikupljeni temeljem "ophodarenja" prosljeđuju se (dojavljuju) u mjesto stalnog dežurstva: Centralna dežurna služba (CDS). CDS je smještena u Goričici, Zagrebačka 44a i dežurna je 24 sata dnevno (tel: 01/2317 517, fax:01/2360 507, mail dezurna-sluzba@zczz.hr). Društvo posjeduje certifikate ISO 9001:2008 i ISO 14001:2004 za upravljanje kvalitetom i okolišem, a Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva izdalo je Društvu Suglasnost za Građenje građevina (IV skupina).