Uprava:
10.000 Zagreb, Slavonska avenija 3
tel:  +3851/2317-017
fax: +3851/2315-576
e-mail: uprava@zczz.hr
Direktor:
Jurica Krleža, dipl ing.
tel: +3851/2317-017, fax: 01/2315 576,

e-mail: direktor.zczz@zczz.hr
Pomoćnik direktora za održavanje:
Josip Kralj, dipl. ing. prom.
tel: +3851/6557-944, fax: 01/2315 576,
mob: 091/3505 703
e-mail: operativa@zczz.hr
Pomoćnik direktora za službu tehničke pripreme rada:
Anto Krstanović, dipl.ing.građ.
tel: +3851/5634-753, fax: 01/2315 576,
mob: 091/5127 231
e-mail: tehnicka@zczz.hr
Pomoćnik direktora za financijsko ekonomske poslove:
Rade Bašić, dipl.oecc.
tel: +3851/2321-120, fax: 01/2315 576,
mob: 091/1354 827
e-mail: financijska@zczz.hr
Voditelj odjela tehničke pripreme rada:
Miroslav Ratkajec, dipl.ing.građ.
tel: +3851/5634-761, fax: 01/2315 576
091/3505 700
e-mail: tpr@zczz.hr
Voditelj odjela građenja:
Zdravko Antolković, dipl.ing.građ.
tel: +381/5634-761 fax: 01/2315 576,
mob: 091/3505 722
e-mail: gradjenje@zczz.hr
Voditelj za pravne poslove:
Marko Šulić, dipl.pravnik.
tel: +3851/2314-622, fax: 01/2315 576,
mob: 091/3505 752
e-mail: pravna@zczz.hr pravna.kadrovska@gmail.com
Viši referent za pravne, kadrovske i opće poslove:
Donald Pribanić, upravni pravnik
tel: +3851/2314-622, fax: 01/2315 576,
mob: 3505 732
e-mail: kadrovska@zczz.hr pravna.kadrovska@gmail.com
Voditelj Centralne informatičke službe:
Ivan Pernicki, ing.prom.
tel: +3851/5634-758, fax: 01/2315 576,
mob: 091/3505 725
e-mail: informatika@zczz.hr
Voditelj odjela za kvalitetu,okoliš i zaštitu na radu:
Kristijan Hrabar, dipl.ing.prom.
tel: +3851/5634-756, fax: 01/2315 576,
mob: 091/3505 701
e-mail: znr@zczz.hr
Voditelj mehanizacije:
Stipe Lovrić, ing.prom.
tel: +3851/6522 449, fax: 01/6547 739,
mob: 091/1354 828
e-mail: mehanizacija@zczz.hr
Voditelj nabavne službe:
Tihomir Prlić, mag.prava
tel: +3851/5634-754, fax: 01/2315 576,
mob: 091/3507 848
e-mail: nabava@zczz.hr
Službenik za zaštitu osobnih podataka:
Željka Vujanić, ing.sig.zaštite
tel: +3851/2314-622, mob:091/3505-012
e-mail: dpo@zczz.hr
Centralna dežurna služba:

tel: +3851/2317 517, fax: 01/2360 507
e-mail: dezurna-sluzba@zczz.hr