NADCESTARIJA KRAPINA

Nadcestar: Mirko Mihovilić
tel./fax. 049/370 845, mob 091/3415 512, mail: nadcestar_krapina@zczz.hr

Nadcestarija provodi redovno održavanje državnih, županijskih i lokalnih cesta, a po teritorijalnom principu podjeljena je na 3 cestarije: Krapina, Pregrada i Zlatar Bistrica

Popis cesta koje su u nadležnosti održavanja Nadcestarije Krapina