Županijske ceste Zagrebačke županije d.o.o. preko svojih radnih jedinica redovno održava 3520 km državnih, županijskih i lokalnih cesta. Radne jedinice (prema području koje održavaju) su:

Krapina


Voditelj radne jedinice:

Mirko Mihovilić

tel: 049/370-845, mob. 091/3415-512,

E-mail: nadcestar.krapina(@)zczz.hr


Radna jedinica provodi redovno održavanje državnih, županijskih i lokalnih cesta, a po teritorijalnom principu podjeljena je na 3 cestarije: Krapina, Pregrada i Zlatar Bistrica.

Popis cesta koje su u nadležnosti održavanja radne jedinice Krapina.