NADCESTARIJA KUTINA

Nadcestar: Daniel Kuharić
tel.044/613 918, fax. 044/683 917 mob 091/3415 516, mail: nckutina@zczz.hr

Kutina, Baranjska bb

Nadcestarija provodi redovno održavanje državnih, županijskih i lokalnih cesta, a po teritorijalnom principu podjeljena je na 2 cestarije: Kutina i Ivanić Grad

Popis cesta koje su u nadležnosti održavanja Nadcestarije Kutina