®UPANIJSKE CESTE ZAGREBAČKE ®UPANIJE d.o.o.

POLITIKA UPRAVLJANJA KVALITETOM I OKOLI©EM

Kontrola kvalitete

Upravljanje kvalitetom i okolišem dio su naše poslovne strategije dok je zadovoljstvo naših kupaca (Hrvatske ceste, Županijske uprave za ceste i druge zainteresirane strane) i korisnika javnih cesta temelj naše poslovne politike. Svoju ukupnu uspješnost određujemo i mjerimo postignutim stupnjem sigurnosti prometa. Pratimo, primjenjujemo i poštujemo zakonske zahtjeve, propise i norme, kao i interne akte Društva čime se osigurava pravilno upravljanje kvalitetom i okolišem.. Težimo stalnom napredovanju i obrazovanju naših zaposlenika, te razvijamo njihov ljudski i intelektualni potencijal s naglaskom na izraženu svijest o značenju svakog pojedinca za Društvo. Etičnost, poštovanje i razumijevanje su sastavnice međusobnih odnosa radnika na svim razinama organizacije. Raspolažemo sa potrebnom mehanizacijom i opremom, te asfaltnim postrojenjem koje sustavno obnavljamo u skladu sa zahtjevima i potrebama kupaca kako bi povećali učinkovitost, djelotvornost i konkurentnost, te time učvrstili svoju tržišnu poziciju. Preispitujemo utjecaje naših aktivnosti i procesa na okoliš i stalno ih težimo učiniti što manje škodljivima za okoliš. S otpadom postupamo na zakonski utemeljen, tehnološki i ekološki prihvatljiv način. Vodimo stalnu brigu o racionalnom korištenju energije. Svoje kooperante smatramo partnerima s kojima smo povezani zajedničkim poslovnim interesima. Postavljamo si ambiciozne, ostvarive i mjerljive ciljeve kvalitete i zaštite okoliša i nastojimo da svaka osoba koja radi za organizaciju ili u njezino ime prepozna svoju ulogu i korist od postizanja tih ciljeva. Sustav upravljanja kvalitetom i okolišem integriramo u cjeloviti poslovni sustav primjenjujući zahtjeve normi ISO 9001: 2008 i ISO 14001: 2004 i nastojimo ga po uspostavi trajno primjenjivati, održavati i poboljšavati njegovu učinkovitost i djelotvornost.

24.09.2014.

 

                                                                                             DIREKTOR:

                                                                                  Franjo Lazarin, dipl.oec.