Korisni linkovi Hrvatski Autoklub
Državni Meterološki zavod
Hrvatske ceste
Hrvatske autoceste
Županijska uprava za ceste zagrebačke županije
Županijska uprava za ceste krapinsko - zagorske županije
Županijska uprava za ceste sisačko - moslavačke županije
Zagrebačka županija
Krapinsko - zagorska županija
Sisačko - moslavačka županija
Nadzor teretnih vozila i strojeva Žžupanijskih cesta zagrebačke županije
Nadzor ophodarskih vozila i vozila u zimskoj službi Žžupanijskih cesta zagrebačke županije - VIATel
Nadzor meteo stanica
Nadzor semafora
Sustav dojave Hrvatskih cesta
Baza podadaka o retrorefleksiji vertikalne i horizontalne signalizacije na državnim cestama
Popis semaforiziranih raskrižja koje održavamo
Županijske ceste zagrebačke županije - HR Portal