Javna nadmetanja
Odluka o odabiru po javnom nadmetanju - Auto gume, 2. ožujka 2020.

Odluka o odabiru po javnom nadmetanju u otvorenom Postupku nabave (Oglasni dio NN br. 10 od 20.1.2020.g.). Odluku možete vidjeti na sljedećoj poveznici.
Odluka o odabiru po javnom nadmetanju - Boje za horizontalnu signalizaciju, 2. ožujka 2020.

Odluka o odabiru po javnom nadmetanju u otvorenom Postupku nabave (Oglasni dio NN br. 10 od 24.01.2020.g.). Odluku možete vidjeti na sljedećoj poveznici.
Javno nadmetanje za boje, auto gume i rezervne dijelove 27.siječanj 2020.

Više informacija možete vidjeti na sljedećoj poveznici.
Odluka o odabiru po javnom nadmetanju za Midi bager 8-10t, 12.prosinac 2019.

Odluka o odabiru po javnom nadmetanju u otvorenom postupku nabave (Oglasni dio NN broj:106 od 06.11.2019.god.). Odluku možete vidjeti na sljedećoj poveznici.
Odluka o odabiru po javnom nadmetanju za opremu za zimsko održavanje - Grupa 1, 09.prosinac 2019.

Odluka o odabiru po javnom nadmetanju u otvorenom postupku nabave (Oglasni dio NN broj:106 od 06.11.2019.god.). Odluku možete vidjeti na sljedećoj poveznici.
Odluka o odabiru po javnom nadmetanju za opremu za zimsko održavanje - Grupa 2, 09.prosinac 2019.

Odluka o odabiru po javnom nadmetanju u otvorenom postupku nabave (Oglasni dio NN broj:106 od 06.11.2019.god.). Odluku možete vidjeti na sljedećoj poveznici.
Odluka o odabiru po javnom nadmetanju za opremu za zimsko održavanje - Grupa 3, 09.prosinac 2019.

Odluka o odabiru po javnom nadmetanju u otvorenom postupku nabave (Oglasni dio NN broj:106 od 06.11.2019.god.). Odluku možete vidjeti na sljedećoj poveznici.
Odluka o poništenju po javnom nadmetanju za Auto gume, 17.listopad 2019.

Odluka o poništenju po javnom nadmetanju u otvorenom postupku nabave (Oglasni dio NN broj:82 od 03.09.2019.god.). Odluku možete vidjeti na sljedećoj poveznici.
Odluka o odabiru po javnom nadmetanju za informatičke programe i licence, 29.kolovoza 2019.

Odluka o odabiru po javnom nadmetanju u otvorenom postupku nabave (Oglasni dio NN broj:70/19 od 24.srpnja 2019.god.). Odluku možete vidjeti na sljedećoj poveznici.
Odluka o odabiru po javnom nadmetanju za finišer-gusjeničar, 9.kolovoza 2019.

Odluka o odabiru po javnom nadmetanju u otvorenom postupku nabave (Oglasni dio NN broj:69/19 od 19.srpnja 2019.god.). Odluku možete vidjeti na sljedećoj poveznici.
Izmjena dokumentacije za nadmetanje, 6.kolovoza 2019.

Izmjena dokumentacija za nadmetanje za informatičke programe i licence. Dopis možete vidjeti na sljedećoj poveznici.