Javna nadmetanja
Odluka o odabiru po javnom nadmetanju - troosovinska prikolica - Odluka o poništenju, 17. lipnja 2020.

Odluka o odabiru po javnom nadmetanju u otvorenom Postupku nabave ev. broj 03-OPI-20 - troosovinska prikolica - Odluka o poništenju. Odluku možete vidjeti na sljedećoj poveznici.
Odluka o odabiru po javnom nadmetanju - traktor s priključcima, 17. lipnja 2020.

Odluka o odabiru po javnom nadmetanju u otvorenom Postupku nabave ev. broj 01-OPI-20 - traktor s priključcima. Odluku možete vidjeti na sljedećoj poveznici.
Odluka o odabiru po javnom nadmetanju - robot za malčiranje, 2 kom, 17. lipnja 2020.

Odluka o odabiru po javnom nadmetanju u otvorenom Postupku nabave ev. broj 04-OPI-20 - robot za malčiranje, 2 kom. Odluku možete vidjeti na sljedećoj poveznici.
Odluka o odabiru po javnom nadmetanju - stražnji kranski malčer, 2 kom, 17. lipnja 2020.

Odluka o odabiru po javnom nadmetanju u otvorenom Postupku nabave ev. broj 02-OPI-20 - stražnji kranski malčer, 2 kom. Odluku možete vidjeti na sljedećoj poveznici.
Odluka o odabiru po javnom nadmetanju - Kameni materijali i agregati, 17. lipnja 2020.

Odluka o odabiru po javnom nadmetanju u otvorenom Postupku nabave ev. broj 04-OP-20 - Kameni materijali i agregati. Odluku možete vidjeti na sljedećoj poveznici.
Javno nadmetanje za traktor sa stražnjim kranskim malčerom, stražnji kranski malčer, priključno vozilo i robot za malčiranje, 22. svibnja 2020.

Više informacija možete vidjeti na sljedećoj poveznici.
Javno nadmetanje za kamene materijale, 18. svibnja 2020.

Više informacija možete vidjeti na sljedećoj poveznici.
Odluka o odabiru po javnom nadmetanju - Rezervni dijelovi, 20. travnja 2020.

Odluka o odabiru po javnom nadmetanju u otvorenom Postupku nabave ev. broj 03-OP-20 - rezervni dijelovi. Odluku možete vidjeti na sljedećoj poveznici.
Odluka o odabiru po javnom nadmetanju - Auto gume, 2. ožujka 2020.

Odluka o odabiru po javnom nadmetanju u otvorenom Postupku nabave (Oglasni dio NN br. 10 od 20.1.2020.g.). Odluku možete vidjeti na sljedećoj poveznici.
Odluka o odabiru po javnom nadmetanju - Boje za horizontalnu signalizaciju, 2. ožujka 2020.

Odluka o odabiru po javnom nadmetanju u otvorenom Postupku nabave (Oglasni dio NN br. 10 od 24.01.2020.g.). Odluku možete vidjeti na sljedećoj poveznici.
Javno nadmetanje za boje, auto gume i rezervne dijelove 27.siječanj 2020.

Više informacija možete vidjeti na sljedećoj poveznici.
Odluka o odabiru po javnom nadmetanju za Midi bager 8-10t, 12.prosinac 2019.

Odluka o odabiru po javnom nadmetanju u otvorenom postupku nabave (Oglasni dio NN broj:106 od 06.11.2019.god.). Odluku možete vidjeti na sljedećoj poveznici.