Javna nadmetanja
Odluka o odabiru po javnom nadmetanju za opremu za zimsko održavanje - Grupa 1, 09.prosinac 2019.

Odluka o odabiru po javnom nadmetanju u otvorenom postupku nabave (Oglasni dio NN broj:106 od 06.11.2019.god.). Odluku možete vidjeti na sljedećoj poveznici.
Odluka o odabiru po javnom nadmetanju za opremu za zimsko održavanje - Grupa 2, 09.prosinac 2019.

Odluka o odabiru po javnom nadmetanju u otvorenom postupku nabave (Oglasni dio NN broj:106 od 06.11.2019.god.). Odluku možete vidjeti na sljedećoj poveznici.
Odluka o odabiru po javnom nadmetanju za opremu za zimsko održavanje - Grupa 3, 09.prosinac 2019.

Odluka o odabiru po javnom nadmetanju u otvorenom postupku nabave (Oglasni dio NN broj:106 od 06.11.2019.god.). Odluku možete vidjeti na sljedećoj poveznici.
Odluka o poništenju po javnom nadmetanju za Auto gume, 17.listopad 2019.

Odluka o poništenju po javnom nadmetanju u otvorenom postupku nabave (Oglasni dio NN broj:82 od 03.09.2019.god.). Odluku možete vidjeti na sljedećoj poveznici.
Odluka o odabiru po javnom nadmetanju za informatičke programe i licence, 29.kolovoza 2019.

Odluka o odabiru po javnom nadmetanju u otvorenom postupku nabave (Oglasni dio NN broj:70/19 od 24.srpnja 2019.god.). Odluku možete vidjeti na sljedećoj poveznici.
Odluka o odabiru po javnom nadmetanju za finišer-gusjeničar, 9.kolovoza 2019.

Odluka o odabiru po javnom nadmetanju u otvorenom postupku nabave (Oglasni dio NN broj:69/19 od 19.srpnja 2019.god.). Odluku možete vidjeti na sljedećoj poveznici.
Izmjena dokumentacije za nadmetanje, 6.kolovoza 2019.

Izmjena dokumentacija za nadmetanje za informatičke programe i licence. Dopis možete vidjeti na sljedećoj poveznici.


Odluka o odabiru po javnom nadmetanju za traktore, 18.lipnja 2019.

Odluka o odabiru po javnom nadmetanju u otvorenom postupku nabave (Oglasni dio NN broj:53/19 do 24.svibnja 2019.godine). Odluku možete vidjeti na sljedećoj poveznici.Obavijest o produženje roka za dostavu ponuda, 13.lipnja 2019.

Zbog izmjene dokumentacije za nadmetanje za informatičke programe, ev.broj nabave 02-OPI-2019, produžuje se rok za dostavu ponuda do 2.srpnja 2019. do 10h. Dopis možete vidjeti na sljedećoj poveznici.