Javna nadmetanja
Obavijest o produženje roka za dostavu ponuda, 13.lipnja 2019.

Zbog izmjene dokumentacije za nadmetanje za informatičke programe, ev.broj nabave 02-OPI-2019, produžuje se rok za dostavu ponuda do 2.srpnja 2019. do 10h. Dopis možete vidjeti na sljedećoj poveznici.