NADCESTARIJA SAMOBOR

Samobor, Čudomerščak 1

Nadcestar: Alen Kozić
tel./fax. 01/3360 760, 091/3415 518, mail: ncsamobor@zczz.hr

Nadcestarija provodi redovno održavanje državnih, županijskih i lokalnih cesta, a ima jednu cestariju: Samobor.

Popis cesta koje su u nadležnosti održavanja Nadcestarije Samobor