NADCESTARIJA ZAGREB

Nadcestar: Vladimir Pačić, nadcestar
tel. 01/6219 063, fax. 01/01/6219 100 , mob. 091/1354 829, mail: nczagreb@zczz.hr

Nadcestarija provodi redovno održavanje državnih, županijskih i lokalnih cesta, a po teritorijalnom principu podjeljena je na 2 cestarije: Velika Gorica i Goričica

Popis cesta koje su u nadležnosti održavanja Nadcestarije Zagreb