Županijske ceste Zagrebačke županije d.o.o. preko svojih radnih jedinica redovno održava 3520 km državnih, županijskih i lokalnih cesta. Radne jedinice (prema području koje održavaju) su: