Povijest

Županijske ceste Zagrebačke županije d.o.o., Društvo za održavanje i zaštitu cesta, građevinarstvo i projektiranje" d.o.o. sa sjedištem u Goričici, Donja Zelina, Zagrebačka cesta 44/a nastalo je temeljem Zakona o javnim cestama (N.N.br. 100/96), a pravni je sljednik "Poduzeća za ceste Zagreb" koje je osnovano 1962. godine. Pod imenom "Radna organizacija za održavanje, rekonstrukciju i izgradnju cesta" društvo je djelovalo do 1990.g. U periodu od 1991.g. do 1997. g. društvo se nalazilo u sastavu Javnog poduzeća "Hrvatske ceste". Pod današnjim imenom Društvo je započelo s poslovanjem 1. veljače 1997. godine, a u 100 postotnom je vlasništvu Zagrebačke županije.